חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

גליון ג׳

תוכן עניינים

בקורת הדת ודרכים להתחדשותה בהגותו המוקדמת של הראי"ה קוק

"הישן יתחדש והחדש יתקדש"

חגי בן-ארצי

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/3.9.BENARZI.pdf

מוסר, פוליטיקה והתחדשות ההלכה במשנת הראי"ה

הלכה ומלוכה

עמיחי ברהולץ

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/3.29.BERHOLZ.pdf

קווים אחדים להבנת משנת התפילה של הרמב"ם

עבודת הלב

הרב אביעד סטולמן

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/3.55.STOLMAN.pdf

וידויו של פרשן על הזכויות והחובות הקשורות לפרשנות אישית של המקרא

חירותו של פרשן המקרא

הרב שלמה ריסקין

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/3.67.RISKIN.pdf

בין שרה לאברהם בסיפור העקידה

"ותמת שרה"

יהודה גלמן

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/3.83.GELLMAN.pdf

הרהורים מהיבט פילוסופי-קיומי על השיח הבין-דתי

כשה'אתה' הוא מ'הם'

עפר קוטנר

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/3.93.KUTNER.pdf

על הספר של הרב ש' גורן, 'תורת המדינה'

בין גלות לגאולה

דוד ענקי

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/3.101.ANAKI_.pdf

תגובה לבראון

פרשת דרכים בדרך למודעות

דב שוורץ

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/3.107.SHWARTZ.pdf