חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

גליון ו׳

תוכן עניינים

לקראת קריאה "פרה-תיאולוגית" במקרא

על כלים ועבודת כלים

עפר קוטנר

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/6.9.KUTNER.pdf

צורה ותוכן בקנייני קידושין

הרב ד"ר יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/6.29.BRANDES.pdf

חלום יעקב ודימויו העצמי של הרמב"ם

"סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה"

אסתי אייזנמן

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/6.47.EIZENMAN.pdf

בין חקר תולדות האידיאות לחקר תולדות המימרה תגובה על רוזנברג

על שום מה נאלמו המלאכים?

דוד הנשקה

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/6.59.HENSHKE.pdf

תגובה לבן ארצי

משנה ראשונה במקומה עומדת

הרב צבי וינמן

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/6.69.Weinman.pdf

תגובה לתגובה

גם משנה ראשונה היא ציונית

חגי בן-ארצי

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/6.73.Ben-Artzi.pdf

הרצאה

אתגרי חוץ ופנים על סדר יומה של הציונות הדתית

בנימין איש שלום

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/6.79.Ish-Shalom.pdf

כיתתיות ביהדות - גלגל חוזר?

הרב אביעד סטולמן

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/6.89.Stollman.pdf

תגובה ל'דרושה מהפכה'

אכן, דרושה מהפכה גדולה

שי חולדאי

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/6.107.Huldai.pdf

תגובה ל'דרושה מהפכה'

מהפכה בהבנת המושגים

אלכסנדר ברזל

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/6.113.Barzel.pdf

תגובה ל'דרושה מהפכה'

דרושה יציבות

הרב חיים נבון

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/6.119.Navon_.pdf

תגובה ל'דרושה מהפכה'

מהפכנות סרק

הרב ישראל רוזן

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/6.131.Rozen_.pdf

תגובה ל'דרושה מהפכה'

לחדש שפה של אמונה

עופר הר-טוב

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/6.141.Har-Tov.pdf

תגובה למגיבים

יואב שורק

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/6.149.Sorek_.pdf

נושאים ובעיות בחקר השואה

על חקר הנאציזם

זהר מאור (מלרביץ')

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/6.159.Maor_.pdf