גליון ו׳

תוכן עניינים

על כלים ועבודת כלים
לקראת קריאה "פרה-תיאולוגית" במקרא
עפר קוטנר
צורה ותוכן בקנייני קידושין
הרב ד"ר יהודה ברנדס
"סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה"
חלום יעקב ודימויו העצמי של הרמב"ם
אסתי אייזנמן
על שום מה נאלמו המלאכים?
בין חקר תולדות האידיאות לחקר תולדות המימרה תגובה על רוזנברג
דוד הנשקה
משנה ראשונה במקומה עומדת
תגובה לבן ארצי
הרב צבי וינמן
גם משנה ראשונה היא ציונית
תגובה לתגובה
חגי בן-ארצי
אתגרי חוץ ופנים על סדר יומה של הציונות הדתית
הרצאה
בנימין איש שלום
כיתתיות ביהדות - גלגל חוזר?
הרב אביעד סטולמן
אכן, דרושה מהפכה גדולה
תגובה ל'דרושה מהפכה'
שי חולדאי
מהפכה בהבנת המושגים
תגובה ל'דרושה מהפכה'
אלכסנדר ברזל
דרושה יציבות
תגובה ל'דרושה מהפכה'
הרב חיים נבון
מהפכנות סרק
תגובה ל'דרושה מהפכה'
הרב ישראל רוזן
לחדש שפה של אמונה
תגובה ל'דרושה מהפכה'
עופר הר-טוב
תגובה למגיבים
יואב שורק
על חקר הנאציזם
נושאים ובעיות בחקר השואה
זהר מאור (מלרביץ')

צרו קשר

  • ז’בוטינסקי 44 , ירושלים
    ‎ת.ד. 4559 מיקוד: 9104402
  • 058-5909044
  • 077-3181139
  • studies@bmj.org.il

הרשמו לידיעון שלנו

עיצוב ותכנות  The-Studio    |   צילום Studio Zooz