חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

גליון כ׳

תוכן עניינים

לאן נושבת הרוח? מחשבה דתית ופוסט מודרניזם

ברוך כהנא

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/20.1.Kahana-2.pdf

מבט ביקורתי על לימוד תורה לנשים בתפיסת הרב שג"ר

על פטריארכיה וקולות נשיים

אסתי בראל

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/20.2.Barel_.pdf

עיון בפסיקתו של הרב יוסף משאש

כבוד הציבור כמושג מגונן

אבינועם רוזנק

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/20.3.Roznak.pdf

לצאת ממלכודת החרדיות

אל נהיה סרבני גאולה

יואב שורק

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/20.4.Sorek_.pdf

תמורות בבית-הכנסת העדתי ביהדות המזרחית

ניסים ליאון

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/20.5.Leon_.pdf

על אפשרות החייאתו של מושג הלכתי-חברתי

עם הארץ

הרב יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/20.6.Brandes.pdf

הלבוש החרדי ותפיסת הזמן בעולם הדתי

"גרביים בפנים וגרביים בחוץ"

ניסן רובין ואדמיאל קוסמן

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/20.7.Rubin_.Kossman.pdf

על משמעות הפרוזבול

בעיה הלכתית או תיקון חברתי?

הרב דוד ביגמן

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/20.8.Bigman.pdf

על 'רבי נחמן מברסלב: צער העולם וכיסופי משיח' (צייטלין; מאיר)

הלל צייטלין הבלתי ידוע והחסידות

עשהאל אבלמן

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/20.9.Abelman.pdf

על 'אם תעירו ואם תעוררו' (שלמון)

שחרור הלאומיות מכבלי הדת, או השתלטות החילוניות על הציונות?

בנימין בראון

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/20.10.Brown_.pdf

על 'למען עמו ולמען עצמו' (עסיס)

למען מי, בשם ה'?

דוד מ' פויכטווגנר

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/20.11.Foychtvagner.pdf