גליון כ׳

תוכן עניינים

לאן נושבת הרוח? מחשבה דתית ופוסט מודרניזם
ברוך כהנא
על פטריארכיה וקולות נשיים
מבט ביקורתי על לימוד תורה לנשים בתפיסת הרב שג"ר
אסתי בראל
כבוד הציבור כמושג מגונן
עיון בפסיקתו של הרב יוסף משאש
אבינועם רוזנק
אל נהיה סרבני גאולה
לצאת ממלכודת החרדיות
יואב שורק
תמורות בבית-הכנסת העדתי ביהדות המזרחית
ניסים ליאון
עם הארץ
על אפשרות החייאתו של מושג הלכתי-חברתי
הרב יהודה ברנדס
"גרביים בפנים וגרביים בחוץ"
הלבוש החרדי ותפיסת הזמן בעולם הדתי
ניסן רובין ואדמיאל קוסמן
בעיה הלכתית או תיקון חברתי?
על משמעות הפרוזבול
הרב דוד ביגמן
הלל צייטלין הבלתי ידוע והחסידות
על 'רבי נחמן מברסלב: צער העולם וכיסופי משיח' (צייטלין; מאיר)
עשהאל אבלמן
שחרור הלאומיות מכבלי הדת, או השתלטות החילוניות על הציונות?
על 'אם תעירו ואם תעוררו' (שלמון)
בנימין בראון
למען מי, בשם ה'?
על 'למען עמו ולמען עצמו' (עסיס)
דוד מ' פויכטווגנר

צרו קשר

  • ז’בוטינסקי 44 , ירושלים
    ‎ת.ד. 4559 מיקוד: 9104402
  • 058-5909044
  • 077-3181139
  • studies@bmj.org.il

הרשמו לידיעון שלנו

עיצוב ותכנות  The-Studio    |   צילום Studio Zooz