בהר בחוקותי

לא מאסתים ולא געלתים
תש"ע
יהודה ברנדס
וספרת לך
תשע"א
יהודה ברנדס
טוב ורע
תשע"ב
מיכל טיקוצ'ינסקי
והתהלכתי בתוככם
תשע"ג
מיכל טיקוצ'ינסקי
בין אחוה לסוציאליזם
תשע"ג
יהודה ברנדס
שתי תוכחות
תשע"ד
יהודה ברנדס
טעמי השמיטה ויישומיה
תשע"ד
יהודה ברנדס
דייקנות
תשע"ד
מיכל טיקוצ'ינסקי