בא

שלילת הבחירה

תש"ע

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/Bo.70.Brandes.pdf

מזכירין יציאת מצרים

תשע"ב

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/Bo.72.Brandes.pdf

מהפכות

תשע"ב

מיכל טיקוצ'ינסקי

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/Bo.72.Tikochinski.pdf

אדם ועם

תשע"ג

מיכל טיקוצ'ינסקי

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/Bo.73.Tikochinski.docx.pdf

וכל ערל לא יאכל בו

תשע"ג

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/Bo.73.Brandes.pdf

"ויעשו" – בין ציות לשעשוע

תשע"ד

מיכל טיקוצ'ינסקי

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/Bo.74.Tikochinski.pdf

שני המטות

תשע"ד

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/Bo.74.Brandes.pdf