וארא

אני פרעה

תשע"א

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/Vaera.71.Brandes.pdf

ערל שפתיים

תשע"ב

מיכל טיקוצ'ינסקי

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/Vaera.72.Tikochinski.doc.pdf

נאקת בני ישראל

תשע"ב

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/Vaera.72.Brandes.pdf

מסירות נפש של צפרדעים

תשע"ג

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/Vaera.73.Brandes.pdf

אהרן ומשה הוא משה ואהרן

תשע"ד

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/Vaera.74.Brandes.docx.pdf

נס בתוך נס

תשע"ד

מיכל טיקוצ'ינסקי

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/Vaera.74.Tikochinski.docx.pdf