יתרו

חוקי האלקים ותורת ה'

תש"ע

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/Ytro.70.Brandes.pdf

בת הקול שלך

תשע"א

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/Ytro.71.Brandes.pdf

עשרת הדברות

תשע"ב

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/Ytro.72.Brandes.pdf

עמא פזיזא

תשע"ב

מיכל טיקוצ'ינסקי

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/Ytro.72.Tikochinski.doc.pdf

ממלכת כהנים וגוי קדוש

תשע"ג

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/Ytro.73.Brandes.pdf

המה יעלו בהר

תשע"ג

מיכל טיקוצ'ינסקי

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/Ytro.73.Tikochinski.pdf

שתיים זו שמעתי

תשע"ד

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/Ytro.74.Brandes.pdf