כי תשא

קום עשה לנו אלהים

תש"ע

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/Ki.Tisa_.70.Brandes.pdf

כשעגל ופרה נפגשים

תשע"ג

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/Ki.Tisa_.73.Brandes.doc.pdf

אולטימטום

תשע"ד

מיכל טיקוצ'ינסקי

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/Ki.Tisa_.74.Tikochinski.pdf

חלוקת אחריות

תשע"ד

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/Ki.Tisa_.74.Brandes.pdf