חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

גליון ב׳

תוכן עניינים

תפקידה של מלחמת התרבות בגיבושה של זהות יהודית

"סתירה צורך בנין"

בנימין בראון

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/2.7.BROWN_.pdf

הזכרון היהודי כמקרה מבחן

התרבות היהודית ואנחנו

גיא מירון

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/2.21.MEIRON.pdf

עיונים בהגותו היהודית של מרטין בובר

אמת ללא שיטה

יוחאי עדן

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/2.33.EDEN_.pdf

עיון בשיר של הראי"ה קוק

"לחשי ההויה"

אבי באט

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/2.51.BAT_.pdf

בג"צ: ערכים, ניטרליות וצדק

אריאל רוזן-צבי

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/2.71.ROZEN_ZVI.pdf

ילדים בין שני עולמות

מרדכי בר-לב

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/2.79.BAR_LEV.pdf

על הספר 'אמונה על פרשת דרכים: בין רעיון למעשה בציונות הדתית'

פרשת דרכים ללא מוצא

בנימין בראון

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/01/2.85.BROWN_.pdf