Search
Close this search box.

רדיו פוקוס הינה תחנת רדיו שיקומית הפועלת 24 שעות ביום, 7 ימים בשבוע. תחנת השידור פועלת באמצעות תחנת רדיו הממוקמת בתוך כותלי מתקני הכליאה ומופעל על ידי אסירים שנבחרו והוכשרו לתפקידים הנדרשים להפעלת התחנה. הרדיו מעניק מענה שיקומי כוללני עבור אסירים וחושף את כלל האסירים למגוון רחב של תכנים שיקומיים, אינפורמטיביים, תעסוקתיים, טיפוליים וחינוכיים והפגתיים. 

התחנה ממוקמת בין כותלי כלא איילון ומשודרת במעגל סגור דרך ערוץ טלוויזיה ל33 בתי הסוהר בישראל.

בית מורשה בשיתוף "פוקוס הפקות" החל בהפעלת תחנת השידור בשיתוף בספטמבר 2020. 

בית מורשה סיים את חוזה ההתקשרות עם שירות בתי הסהר, והחל מיוני 2022 רדיו פוקוס אינה פועלת במסגרת בית מורשה.

פירסומים

רדיו פוקוס בישראל היום