גליון ה׳

תוכן עניינים

פתיחתא לפרק "ימי אידיהן"
שיעור מבוא ללימוד מסכת עבודה זרה
הרב ד"ר יהודה ברנדס
שירת המלאכים
ההומניזם התיאולוגי על פי חז"ל
שלום רוזנברג
"סדרו של עולם"
על יחסי אדם וטבע במחשבת חז"ל
ראובן קיפרווסר
דרושה מהפכה
מסה
יואב שורק
מתפיסה של יחידים להנהגה ציבורית:
לקראת תפיסה דתית חדשה של יחסי דתיים - חילוניים
יעקב שפירא
תורתה של רבקה
עיון בדרכה של רבקה ובמשמעויותיה למדינת ישראל
הרב שלמה ריסקין
הלכה, תיאוריה ומעשה
הרהורים על סמכות ואוטונומיה בחברה ההלכתית המודרנית
שלמה פישר
הערות על גבולות הסמכות והאוטונומיה
על 'בין סמכות לאוטונומיה במסורת ישראל' (שגיא וספראי עורכים)
הרב יואל עמיטל
חלון לחדר הרב
על 'חדריו' (שריד עורך)
זהר מאור (מלרביץ')

צרו קשר

  • ז’בוטינסקי 44 , ירושלים
    ‎ת.ד. 4559 מיקוד: 9104402
  • 058-5909044
  • 077-3181139
  • studies@bmj.org.il

הרשמו לידיעון שלנו

עיצוב ותכנות  The-Studio    |   צילום Studio Zooz