גליון ז׳

תוכן עניינים

גבולות המפגש בין יהדות רבנית למיסטיקה מוסלמית
חלק א': חוג חסידי מצרים והצוּפיות - רקע היסטורי ורעיוני
דב מימון
דור דור ופרשניו
עריכה ופרשנות בסוגיית "יציאת אמה עבריה במיתת אביה"
שמואל יסלזון
קניין כסף בקידושין
עיון בהיבטים הרעיוניים של קידושי כסף
הרב ד"ר יהודה ברנדס
ושוב על שירת המלאכים
(תגובה לתגובה)
שלום רוזנברג
לא קרב זה אל זה
(הערה לתגובה)
דוד הנשקה
"בזאת תדע כי אני ה'"
לדרך פעולתה של הנהגת שם הויה במכה הראשונה במצרים
ליאור גוטליב
על ההבחנה בין רפורמה להתחדשות דתית
מסה
הרב יובל שרלו
מעמד הנשים ולימוד תורה בחברה האורתודוקסית
חנה קהת
על חיי גוי ועל ערכה של השבת
ההלכה והקוד האתי
שי חולדאי
תלמוד תורה כנגד כולן
על "בפסח הבא" (אלאור)
מיכל ווזנר
אל המוות הישרנו מבט, ואנו את עינינו השפלנו
קולנוע ושואה: שלושה מקרי מבחן
יובל ריבלין
השואה - בין מחקר להכחשה
תגובה לזהר מאור, "על חקר הנאציזם", אקדמות ו'
ז'ק ישראל אופן

צרו קשר

  • ז’בוטינסקי 44 , ירושלים
    ‎ת.ד. 4559 מיקוד: 9104402
  • 058-5909044
  • 077-3181139
  • studies@bmj.org.il

הרשמו לידיעון שלנו

עיצוב ותכנות  The-Studio    |   צילום Studio Zooz