חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

גליון ז׳

תוכן עניינים

חלק א': חוג חסידי מצרים והצוּפיות - רקע היסטורי ורעיוני

גבולות המפגש בין יהדות רבנית למיסטיקה מוסלמית

דב מימון

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/7.9.MAIMON-3.pdf

עריכה ופרשנות בסוגיית "יציאת אמה עבריה במיתת אביה"

דור דור ופרשניו

שמואל יסלזון

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/7.31.YESELLSON-3.pdf

עיון בהיבטים הרעיוניים של קידושי כסף

קניין כסף בקידושין

הרב ד"ר יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/7.45.BRANDES-3.pdf

(תגובה לתגובה)

ושוב על שירת המלאכים

שלום רוזנברג

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/7.71.ROZENBERG-3.pdf

(הערה לתגובה)

לא קרב זה אל זה

דוד הנשקה

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/7.89.HENSHKE-3.pdf

לדרך פעולתה של הנהגת שם הויה במכה הראשונה במצרים

"בזאת תדע כי אני ה'"

ליאור גוטליב

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/7.91.GOTTLIEB-3.pdf

מסה

על ההבחנה בין רפורמה להתחדשות דתית

הרב יובל שרלו

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/7.101.SHERLO-3.pdf

מעמד הנשים ולימוד תורה בחברה האורתודוקסית

חנה קהת

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/7.123.KEHAT_-4.pdf

ההלכה והקוד האתי

על חיי גוי ועל ערכה של השבת

שי חולדאי

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/7.137.HULDAI-3.pdf

על "בפסח הבא" (אלאור)

תלמוד תורה כנגד כולן

מיכל ווזנר

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/7.143.WOSNER-3.pdf

קולנוע ושואה: שלושה מקרי מבחן

אל המוות הישרנו מבט, ואנו את עינינו השפלנו

יובל ריבלין

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/7.149.RIVLIN-4.pdf

תגובה לזהר מאור, "על חקר הנאציזם", אקדמות ו'

השואה - בין מחקר להכחשה

ז'ק ישראל אופן

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/7.169.OFFEN_-3.pdf