גליון ט״ז

תוכן עניינים

מוסר והלכה
תגובה למאמרו של הרב מיכאל אברהם
הרב יעקב אריאל
ההלכה כמשפט עברי
תגובה לתגובות
הרב מיכאל אברהם
כמיתרים על עץ
כתבי הקודש והקריאה בהם בעקבות עמנואל לוינס
חנוך בן-פזי
על המיסטיקה בעולמו של ר' נחמן מברסלב
ביטי רואי
ניקיון הבית וטהרת הלב
על חקירות אחרונים ומחלוקות חכמים, הלכות ומנהגים במסכת פסחים ובכלל
הרב יהודה ברנדס
הציונות הדתית, ההתנתקות והשבר – לאן?
הערכת מצב
אשר כהן
דמוקרטיה והלכה בקבלת החלטות מדיניות
מגמות בציונות הדתית על רקע פולמוס ההתנתקות
אליעזר דון-יחיא
החתירה היהודית לחוסר ודאות באמצעות הדמיון
תבניות של זהות יהודית בויכוח על כינון החוקה
יאיר אלדן
התגלות ללא משמעות
ביקורת ספרים
יואל פינקלמן
"חדש תחת השמש"
הלכה ואורתודוקסיה יצירתית אצל הרב יואל בן-נון
עמית גבריהו
פמפלט, פרופגנדה, הטפה?!
נַחם אילן
'המשפט העברי' איננו הלכה (ובכל זאת יש בו ערך)
הרהורים בעקבות מאמרו של הרב ד"ר מיכאל אברהם (אקדמות טו)
עמיחי רדזינר
המשמעות מתגלה בהקשר
מכתב תגובה ליואל פינקלמן
תמר רוס
"משפט עברי" – הלכה ומדינה
תגובה למאמרו של הרב ד"ר מיכאל אברהם
איתמר ורהפטיג

צרו קשר

  • ז’בוטינסקי 44 , ירושלים
    ‎ת.ד. 4559 מיקוד: 9104402
  • 058-5909044
  • 077-3181139
  • studies@bmj.org.il

הרשמו לידיעון שלנו

עיצוב ותכנות  The-Studio    |   צילום Studio Zooz