חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

גליון ט״ז

תוכן עניינים

תגובה למאמרו של הרב מיכאל אברהם

מוסר והלכה

הרב יעקב אריאל

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/16.1.Ariel_.pdf

תגובה לתגובות

ההלכה כמשפט עברי

הרב מיכאל אברהם

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/16.2.Avraham.pdf

כתבי הקודש והקריאה בהם בעקבות עמנואל לוינס

כמיתרים על עץ

חנוך בן-פזי

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/16.3.Ben_pazi.pdf

על המיסטיקה בעולמו של ר' נחמן מברסלב

ביטי רואי

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/16.4.Roi_.pdf

על חקירות אחרונים ומחלוקות חכמים, הלכות ומנהגים במסכת פסחים ובכלל

ניקיון הבית וטהרת הלב

הרב יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/16.5.Brandes.pdf

הערכת מצב

הציונות הדתית, ההתנתקות והשבר – לאן?

אשר כהן

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/16.6.Cohen_.pdf

מגמות בציונות הדתית על רקע פולמוס ההתנתקות

דמוקרטיה והלכה בקבלת החלטות מדיניות

אליעזר דון-יחיא

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/16.7.Don_yihye.pdf

תבניות של זהות יהודית בויכוח על כינון החוקה

החתירה היהודית לחוסר ודאות באמצעות הדמיון

יאיר אלדן

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/16.8.Eldan_.pdf

ביקורת ספרים

התגלות ללא משמעות

יואל פינקלמן

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/01/16.9.Finkelman.pdf

הלכה ואורתודוקסיה יצירתית אצל הרב יואל בן-נון

"חדש תחת השמש"

עמית גבריהו

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/16.10.Gvaryahu.pdf

פמפלט, פרופגנדה, הטפה?!

נַחם אילן

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/16.11.Ilan_.pdf

הרהורים בעקבות מאמרו של הרב ד"ר מיכאל אברהם (אקדמות טו)

'המשפט העברי' איננו הלכה (ובכל זאת יש בו ערך)

עמיחי רדזינר

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/16.12.Radziner.pdf

מכתב תגובה ליואל פינקלמן

המשמעות מתגלה בהקשר

תמר רוס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/16.13.Ross_.pdf

תגובה למאמרו של הרב ד"ר מיכאל אברהם

"משפט עברי" – הלכה ומדינה

איתמר ורהפטיג

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/16.14.Verhaftig.pdf