חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

גליון י״א

תוכן עניינים

גלגולו של רעיון ורישומיו על החברה בישראל

"לא תעמוד על דם רעך"

יאיר אלדן

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/11.2.Eldan_.pdf

על מקור האחריות במשנתו של עמנואל לוינס

הרב דניאל אפשטיין

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/11.3.Epstain.pdf

סקירה, עיון וביקורת

הציונות הדתית החדשה

יצחק גייגר

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/11.4.Gaiger.pdf

מצוקת הסמכות ההלכתית בימינו

הרב ד"ר דניאל טרופר

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/11.5.Trooper.pdf

על משמעותה של הנאמנות להלכה

שי ע' ווזנר

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/11.6.Wazner.pdf

על "הערמות" כמדיניות הלכתית

הרב ישראל רוזן

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/11.7.Rozen_.pdf

"קידוש השם" ו"חילול השם" - השכר והנזק

פרופ' יעקב בלידשטיין

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/11.8.Blidstain.pdf

הדמוקרטיה והחברה הציונית-דתית

אליקים רובינשטיין

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/11.9.Rubinstain.pdf

תגובה לבנימין בראון

האורתודוקסיה אינה התגובה ההלכתית האותנטית היחידה למודרנה

ד"ר צבי זוהר

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/11.10.Zohar_.pdf

תגובה לתגובה

מודרניזציה "אירופית", תגובה אורתודוקסית והקשר הסיבתי

בנימין בראון

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/11.11.Brown_.pdf

תגובה לרב ד"ר דניאל גוטנמכר

על תפקידו הפנימי של ה"חוץ"

ד"ר תמר רוס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/11.12.Ross_.pdf

תגובה לתגובה

גבול לא ברור הוא עדיין גבול

הרב ד"ר דניאל גוטנמכר

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/11.13.Gutenmacher.pdf

תגובה לרב יואל בן-נון

מה בין "קהל שוגג" ל"תינוק שנשבה"?

הרב מיכאל אברהם

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/11.14.Avraham.pdf

תגובה לתגובה

כולם שוגגים

הרב יואל בן-נון

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/11.15.Bin_Nun.pdf

תגובה לד"ר אליעזר מלכיאל

צדיקות ומיעוט הדמות

מאיר רוט

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/11.16.Rott_.pdf

על 'חינוך יהודי בחברה פתוחה' (ארנד)

והלהט מאין יימצא?

הרב יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/11.17.Brandes.pdf

פרעות תתנ"ו בראי המחקר המודרני

"ונקריב עצמנו את קורבן ה' כעולות כליל לגבוה"

דוד ענקי

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/11.18.Anaki_.pdf