גליון י״ב

תוכן עניינים

דמותה של ההלכה הנבואית
תשתית עיונית להתחדשות ההלכה
יובל שרלו
דת ומוסר
לקראת סינתזה
משה מאיר
"אחדות פלא-בראשית וצו סיני"
הטבע והתורה במשנתו של הרב י"ד סולובייצ'יק
חיים נבון
יחסה של ספרות ההשכלה העברית ליהדות
חמוטל בר-יוסף
עקרון ההשלמה והקיום היהודי מדע, תאולוגיה וציונות
אריה ברץ
"כאשר שמענו כן ראינו"
האיקונוגרפיה של ציון
גארי א' אנדרסון
כוחה של טעות
סוגיות בשפה ובפרשנות
שלום רוזנברג
הטעם כמעצב הלכה
עיון במצוות הדלקת נר שבת
יהודה ברנדס
בביאת כל אדם הכתוב מדבר
עקבות פרושיים, חסידיים וכיתתיים ביסודה של הלכה
יהורם לשם
בית מדרש בלא חידוש
על 'הפולמוס על האמת ההיסטורית במקרא' (לוין ומזר עורכים)
עפר קוטנר
קשר עין עם ה"אחר"
על 'רשימות על מקום' (הירשפלד)
מיכל ווזנר

צרו קשר

  • ז’בוטינסקי 44 , ירושלים
    ‎ת.ד. 4559 מיקוד: 9104402
  • 058-5909044
  • 077-3181139
  • studies@bmj.org.il

הרשמו לידיעון שלנו

עיצוב ותכנות  The-Studio    |   צילום Studio Zooz