חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

גליון י״ב

תוכן עניינים

תשתית עיונית להתחדשות ההלכה

דמותה של ההלכה הנבואית

יובל שרלו

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/12.1.Serlo_.pdf

לקראת סינתזה

דת ומוסר

משה מאיר

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/12.Meir_-1.pdf

הטבע והתורה במשנתו של הרב י"ד סולובייצ'יק

"אחדות פלא-בראשית וצו סיני"

חיים נבון

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/12.Navon_-1.pdf

יחסה של ספרות ההשכלה העברית ליהדות

חמוטל בר-יוסף

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/12.Bar-yosef-1.pdf

עקרון ההשלמה והקיום היהודי מדע, תאולוגיה וציונות

אריה ברץ

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/12.Baratz-1.pdf

האיקונוגרפיה של ציון

"כאשר שמענו כן ראינו"

גארי א' אנדרסון

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/12.Anderson-1.pdf

סוגיות בשפה ובפרשנות

כוחה של טעות

שלום רוזנברג

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/12.Rozenberg-1.pdf

עיון במצוות הדלקת נר שבת

הטעם כמעצב הלכה

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/12.8.Brandes.pdf

עקבות פרושיים, חסידיים וכיתתיים ביסודה של הלכה

בביאת כל אדם הכתוב מדבר

יהורם לשם

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/12.9.Leshem.pdf

על 'הפולמוס על האמת ההיסטורית במקרא' (לוין ומזר עורכים)

בית מדרש בלא חידוש

עפר קוטנר

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/12.10.Kutner.pdf

על 'רשימות על מקום' (הירשפלד)

קשר עין עם ה"אחר"

מיכל ווזנר

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/12.11.Wazner.pdf