גליון י״ד

תוכן עניינים

אינדיבידואליזם - רקע סוציולוגי
משה הלינגר
אינדיבידואליזם, אידאליות וייחוד אישי
אליעזר מלכיאל
הנשמה מחפשת כלים
על חינוך, משברים וחיפוש זהות
ברוך כהנא
מאמר הדור בדורנו
הרב יובל שרלו
"לעשות רצון יוצרו ולא רצון יצרו"
על מימוש עצמי ועילוי עצמי
רפי ועקנין
אורתודוקסיה ובריאות נפשית
היבטים קליניים ותאורטיים
לאה מלמד
אינדיבידואליזם וחברה, חירות ונורמה
קריאה חדשה בכתבי הראי"ה קוק
אבינועם רוזנק
דרכים עוקפות הלכה
עיונים ראשוניים במגמות א-נומיות במאה העשרים
יהונתן גארב
על גבולות משתנים בשירה
דתיות, התרסה ומה שביניהן
דורית למברגר
עשה אזנך כאפרכסת
אחריות, צנזורה ולימוד התורה בעידן מאגרי המידע
הרב ד"ר בנימין לאו
תורתם של יחידים
לימוד תורה בזמן הזה על פי הרמב"ם
עדיאל קדרי
בכפיפה אחת
על אוטונומיה ושותפות במשפחה
הרב ד"ר יהודה ברנדס
קריאה מחודשת בתורת העונשים של חז"ל?
על 'עונשים וחטאים' (שמש)
יוסקה אחיטוב
טהרת המשפחה הדתית-לאומית
הרב אביעד סטולמן
תגובה
תגובה למאמרו של סטולמן
הרב שלמה לוי
תגובה
תגובה למאמרו של סטולמן
הרב אלישיב קנוהל
תגובה לתגובות
הרב אביעד סטולמן
חוקר ובין ברית
תגובה למאמרו של הרב לאו
הרב מיכאל אברהם
פיקוח נפש של גוי
תיקונים אחדים להצגת עמדתו של הרא"ש רוזנטל במאמרו של הרב לאו
אברהם רוזנטל
תגובה לתגובה
הרב ד"ר בנימין לאו

צרו קשר

  • ז’בוטינסקי 44 , ירושלים
    ‎ת.ד. 4559 מיקוד: 9104402
  • 058-5909044
  • 077-3181139
  • studies@bmj.org.il

הרשמו לידיעון שלנו

עיצוב ותכנות  The-Studio    |   צילום Studio Zooz