גליון י״ח

תוכן עניינים

תאולוגיה של השיח הבינדתי
מיפוי ראשוני שיח בינדתי ואתגר תאולוגי בצדו
אלון גושן-גוטשטיין
מוסריות בהלכה
ג'נוסייד, צו אלוהי, והנמקה הלכתית
הרב יצחק דב קורן
עגונות
עקרונות־על בהלכה
הרב יהודה ברנדס
נוכרי ושור של נוכרי
על הבדלי גישה בין התלמודים ביחס לגוי
יונתן פיינטוך
בין אמונה להלכה
קריאה הלכתית־מציאותית באירועי ההתנתקות ופינוי עמונה
הרב יהודה הרצל הנקין
אזרחות מושכלת בחברה שסועה
על חינוך אזרחי בבית-הספר הדתי
יצחק גייגר
תפילת כל פה
תפילות שנכתבו לקראת תהליך ההתנתקות (קיץ תשס"ה) ובעקבותיו
דליה שרה מרקס
"אם יש בו דבר אשר תוכל לקיימו"
על חשיבותו של הספר 'עבודה שבלב' להרי"ד סולובייצ'יק
אליקים קרומביין
ברית ייעוד גם ל"אחרים"
תגובה למאמרו של זאב שביידל (אקדמות יז)
זיוה אופק
מי השילוח או פטיש מפוצץ הרים?
תגובה לזיוה אופק
זאב שביידל
תגובתו של "קנאי"
תגובה לדוד ענקי (אקדמות יז)
דוד ברגר
השיח היהודי האוניברסלי
מיקומו המחודש של השיח הפילוסופי בעקבות השואה ביקורת על הספר 'מעשה זיכרון'
חנוך בן-פזי
הפוליטיקה וההלכה – החומה והחוכמה
ביקורת על הספר 'פוליטיקה וגבולות ההלכה' (לורברבוים)
דוד מ' פויכטונגר
באין חזון יפרע עם
המנהיג כמעשה אמנות ביקרות על הספר 'איגרת למנהיג יהודי–ציוני ישראלי' (דרור)
אריה טפר

צרו קשר

  • ז’בוטינסקי 44 , ירושלים
    ‎ת.ד. 4559 מיקוד: 9104402
  • 058-5909044
  • 077-3181139
  • studies@bmj.org.il

הרשמו לידיעון שלנו

עיצוב ותכנות  The-Studio    |   צילום Studio Zooz