חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

גליון י

תוכן עניינים

בשער העשור

פרופ' בנימין איש שלום

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/10.2.Ish_Shalom.pdf

בין גסיסה לבין תחייה אפשרית

התנועה הציונית הדתית בפתח המאה ה-21

משה הלינגר

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/10.3.Hellinger.pdf

הציונות הדתית וסוגיית "יהדות ודמוקרטיה"

"הוא מתפלל מנחה חמש פעמים ביום"

יצחק גייגר

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/10.4.Gaiger.pdf

העקרונות השמרניים של האורתודוקסיה

אחריות להלכה, התחדשות כהלכה

ד"ר דניאל גוטנמכר

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/10.5.Gutenmacher‬‬-.pdf

הרהורים על חקר ההגות הציונית הדתית

פרופ' דב שוורץ

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/10.6.Swartz-1.pdf

כשלונה החינוכי של הציונות החילונית

חגי בן-ארצי

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/10.7.Ben_Artzy.pdf

על תרבות, שותפות ובדידות

פרופ' שלום רוזנברג

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/10.8.Rozenberg.pdf

"אל תהי צדיק הרבה"

ד"ר אליעזר מלכיאל

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/10.9.Malkiel.pdf

"אורות האדם" - בט"ו פסקאות ובשלושה מעגלים

הרב יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/10.10.Brandes-1.pdf

הראי"ה קוק ופוסט-מודרניזם: הערך ההכרתי של טענות אמת דתיות

ד"ר תמר רוס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/10.11.Ross_-1.pdf

חילוניים וחילוניות בהלכה

"קהל שוגג ומי שחזקתו שוגג או טועה"

הרב יואל בן-נון

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/10.12.Bin_Nun-1.pdf

עיון במשנתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף

שמירת מנהגי עדות מול אחדות ההלכה

הרב בנימין לאו

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/10.13.Lau_-1.pdf

נקודות לקראת בחינה מחודשת

חכמי המזרח והקנאות הדתית

בנימין בראון

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/10.14.Brown_.pdf