גליון י

תוכן עניינים

בשער העשור
פרופ' בנימין איש שלום
התנועה הציונית הדתית בפתח המאה ה-21
בין גסיסה לבין תחייה אפשרית
משה הלינגר
"הוא מתפלל מנחה חמש פעמים ביום"
הציונות הדתית וסוגיית "יהדות ודמוקרטיה"
יצחק גייגר
אחריות להלכה, התחדשות כהלכה
העקרונות השמרניים של האורתודוקסיה
ד"ר דניאל גוטנמכר
הרהורים על חקר ההגות הציונית הדתית
פרופ' דב שוורץ
כשלונה החינוכי של הציונות החילונית
חגי בן-ארצי
על תרבות, שותפות ובדידות
פרופ' שלום רוזנברג
"אל תהי צדיק הרבה"
ד"ר אליעזר מלכיאל
"אורות האדם" - בט"ו פסקאות ובשלושה מעגלים
הרב יהודה ברנדס
הראי"ה קוק ופוסט-מודרניזם: הערך ההכרתי של טענות אמת דתיות
ד"ר תמר רוס
"קהל שוגג ומי שחזקתו שוגג או טועה"
חילוניים וחילוניות בהלכה
הרב יואל בן-נון
שמירת מנהגי עדות מול אחדות ההלכה
עיון במשנתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף
הרב בנימין לאו
חכמי המזרח והקנאות הדתית
נקודות לקראת בחינה מחודשת
בנימין בראון

צרו קשר

  • ז’בוטינסקי 44 , ירושלים
    ‎ת.ד. 4559 מיקוד: 9104402
  • 058-5909044
  • 077-3181139
  • studies@bmj.org.il

הרשמו לידיעון שלנו

עיצוב ותכנות  The-Studio    |   צילום Studio Zooz