חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

גליון כ״ד

תוכן עניינים

עיון באגדה למעשה

חכם ששמועתו רעה

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/24.1.Brandes.pdf

על הרפורמה בקרקעות המדינה – מבט הלכתי

מיכל טיקוצ'ינסקי

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/24.2.Tikochinsky.pdf

שיח האמנות המקומי והקול היהודי

דוד שפרבר

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/24.3.Sperber.pdf

הצעת יסודות למחשבה סביבתנית יהודית

אהרן אריאל לביא

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/24.4.Lavi_.pdf

הניו־אייג' כהטמעה של אתוס נבואי־נוצרי ביהדות בת זמננו

בדרכי נועם

תומר פרסיקו

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/24.5.Persiko-1.pdf

משמעותה להבנת הוויכוח על ערכו הרוחני של האסלאם

תנועת ה"נדנדה" בסיפור המקראי על שרה והגר

אדמיאל קוסמן

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/24.6.Kosman.pdf

עדות שאינה ניתנת להזמה ועקרון ההפרכה של פופר

ימימה בן־מנחם וחנינה בן־מנחם

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/24.7.Ben_Menachem.pdf

עבודה בגשמיות כתביעה מוסרית טוטלית

א"י השל וההגות החסידית

ציפי קויפמן

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/24.8.Kaufman.pdf

יציאת רבן יוחנן בן זכאי מירושלים והקמת יבנה

מיתוס עתיק בשירות ההווה

דליה מרקס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/24.9.Marks_.pdf

עוד לפולמוס הגיור

'ואין אחריותם עלינו'?

אריה אדרעי

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/24.10.Adrei_.pdf

בעקבות מאמרי הרבנים ד"ר יהודה ברנדס וד"ר מיכאל אברהם בסוגיית הגיור

שביל הזהב בגיור בן זמננו

הרב ישראל רוזן

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/24.11.Rozen_.pdf

על 'העכבר ששאג' (ריבלין)

קולנוע וזהות יהודית

חיותה דויטש

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/24.12.Deutsch.pdf

על 'זמן של חירות: דרשות לחג הפסח'

מן הדרשה הקלסית אל הדרשה הקיומית

אביה הכהן

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/24.13.Hakohen.pdf