גליון כ״ו

תוכן עניינים

שלוש דעות מזמנות
לשאלת צירופן של נשים לזימון בחוג המשפחה
יונתן גרשון
הצריך שינוי בתרבותנו לגרור שינוי בהלכה?
תגובה לשאלת צירופן של נשים לזימון בחוג המשפחה
יעקב מדן
דין הצטרפות נשים לזימון
תגובה לשאלת צירופן של נשים לזימון בחוג המשפחה
אליעזר מלמד
"חברותיי, נברך"
תגובה לשאלת צירופן של נשים לזימון בחוג המשפחה
מיכל טיקוצ'ינסקי
מה בין הפסח בשמות לפסח שבדברים?
חזי כהן
בכל שעריך
לחידוש מערכת משפט התורה בישראל
יהודה ברנדס
"כי אין משפט"
על הבעייתיות בהצגת "דין תורה" כאפשרות מעשית
נדב שנרב
גזרות ותקנות: על מעמד החכם וסמכות הציבור
יעקב בלידשטיין
מחשבות על נגישות של טקסטים וספרים בעקבות תלמוד שטיינזלץ
אבריאל בר־לבב
הציונות הדתית - בין חרדיות למודרנה
אמנון שפירא
הלכות רכילות
קריאה ביקורתית חדשה בשיטת ר' ישראל מאיר הכהן מראדין בספרו 'חפץ חיים'
עידו פכטר
סיפורו של צער נשי
קריאה מגדרית בסיפור יהודית אשת רבי חייא
ענבר רווה
על ההתנתקות מן האנושיות
על 'שו"ת ההתנתקות' (שרלו)
דוד הנשקה
תהום אל תהום קורא
על 'שבירה ותיקון' (כהנא)
דניאל שליט
השואה כ"צמצום" תאולוגי
על 'שבירת הלוחות: תאולוגיה יהודית לאחר השואה' (הלבני)
מרדכי רוטנברג
ספרות הלניסטית בבבל?
על 'Socrates and the Fat Rabbis' (בויארין)
נרי אריאל

צרו קשר

  • ז’בוטינסקי 44 , ירושלים
    ‎ת.ד. 4559 מיקוד: 9104402
  • 058-5909044
  • 077-3181139
  • studies@bmj.org.il

הרשמו לידיעון שלנו

עיצוב ותכנות  The-Studio    |   צילום Studio Zooz