חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

גליון ל״א

תוכן עניינים

השאלות שאיננו מעזים לשאול

ישראל והתפוצות

שמואל רוזנר

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/31.2.Rozner.pdf

פרופ' בנימין איש שלום משוחח עם נתן שרנסקי, עם תום שירותו כיו"ר הסוכנות היהודית

"לקחת חלק בסיפור המשותף"

בנימין איש שלום

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/31.3.Ish_Shalom_Sheransky.pdf

ניתוח ביקורתי

מדיניות הרבנות הראשית ביחס ליהודי התפוצות בבואם להינשא בישראל

שאול פרבר ואלעד קפלן

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/31.4.Perver_Kaplan.pdf

בועות מתנפצות: יחסי המגזר הדתי־לאומי בישראל והזרמים הדתיים־ליברליים שמעבר לים

יהודה (אודי) דבורקין

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/31.5.Dvorkin.pdf

הסיפור היהודי: הזהות היהודית בהגותו של הרב יונתן זקס

אביתר לרנר

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/31.6.Lerner.pdf

אחדות ההפכים: ישראל והתפוצות בהגותו של הרב שג"ר

זכריה טרובוף

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/31.7.Trubof.pdf

על דלדולה של הרוח היהודית בישראל ופירוק המונופול

נועם אורן

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/31.8.Oren_.pdf

לשאלת תוקף קניין האישה בקידושין

רבקה לוביץ

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/31.9.Luvitch.pdf

בעקבות מאמרה של רבקה לוביץ

האם קידושין הם החלת בעלות?

מיכאל אברהם

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/31.10.Avraham.pdf

תגובה למאמרה של רבקה לוביץ

בין איסור לקניין

דוד ביגמן

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/31.11.Bigman.pdf

'וספרה לה': בירור הלכתי בשאלת טבילה ללא בלנית

מיכל טיקוצ'ינסקי

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/31.12.Tikochinsky.pdf

'החייאת היום־יום': על הדתי והפוליטי בעקבות הגותו של הרב שג"ר

תומר יהוד

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/31.13.Yahud-Copy.pdf

תגובה למיכל טיקוצ'ינסקי, 'זהות בדויה'

על שיוויון, זהות ושונות

רונית עיר־שי ודביר שלם

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/31.14.Ir_Shay_Shalem-Copy.pdf

תגובה לתגובה

דרכים חדשות בעבודת ה'

מיכל טיקוצ'ינסקי

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/31.15.Tikochinsky-Copy.pdf