מסכת ברכות

שיעור א: זמן קריאת שמע של ערבית
ברכות ב ע"א – ג ע"א
יהודה ברנדס
שיעור ב: אשמורות הלילה
ברכות ג ע"א – ד ע"ב
יהודה ברנדס
שיעור ג: תפילה בבית הכנסת
ברכות ה ע"ב – ח ע"ב
יהודה ברנדס
שיעור ג(1): קריאת שמע וסדר היום
ברכות ח ע"ב – ט ע"ב
יהודה ברנדס
שיעור ו: קריאה בפה וכוונת הלב
ברכות יג ע"א – ע"ב
יהודה ברנדס
האונן והאבל בקריאת שמע
ברכות יז ע"ב – יט ע"א
יהודה ברנדס
חובת הנשים בקריאת שמע, תפילה ומצוות
ברכות כ' ע"א – ע"ב
יהודה ברנדס
שיעור י: ערוה במקום קדושה
ברכות כד ע"א – כה ע"ב
יהודה ברנדס
שיעור יא: תפילות הקבע
ברכות כו ע"א – ע"ב
יהודה ברנדס
שיעור יב: תפילת היחיד והציבור
ברכות ל ע"א – ע"ב
יהודה ברנדס
שיעור יג: כוונה בתפילה
ברכות ל ע"ב – לב ע"א
יהודה ברנדס
שיעור יד: ברכות הנהנין – מקורות ומשמעותם
ברכות לה ע"א – ע"ב
יהודה ברנדס

צרו קשר

  • ז’בוטינסקי 44 , ירושלים
    ‎ת.ד. 4559 מיקוד: 9104402
  • 058-5909044
  • 077-3181139
  • studies@bmj.org.il

הרשמו לידיעון שלנו

עיצוב ותכנות  The-Studio    |   צילום Studio Zooz