חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מסכת ברכות

שיעור א: זמן קריאת שמע של ערבית

ברכות ב ע"א – ג ע"א

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/MT.Brachot.1.pdf

שיעור ב: אשמורות הלילה

ברכות ג ע"א – ד ע"ב

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/MT.Brachot.2.pdf

שיעור ג: תפילה בבית הכנסת

ברכות ה ע"ב – ח ע"ב

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/MT.Brachot.3.pdf

שיעור ג(1): קריאת שמע וסדר היום

ברכות ח ע"ב – ט ע"ב

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/MT.Brachot.3a.pdf

שיעור ו: קריאה בפה וכוונת הלב

ברכות יג ע"א – ע"ב

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/MT.Brachot.6.pdf

האונן והאבל בקריאת שמע

ברכות יז ע"ב – יט ע"א

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/MT.Brachot.8.pdf

חובת הנשים בקריאת שמע, תפילה ומצוות

ברכות כ' ע"א – ע"ב

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/MT.Brachot.9.pdf

שיעור י: ערוה במקום קדושה

ברכות כד ע"א – כה ע"ב

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/MT.Brachot.10.pdf

שיעור יא: תפילות הקבע

ברכות כו ע"א – ע"ב

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/MT.Brachot.11.pdf

שיעור יב: תפילת היחיד והציבור

ברכות ל ע"א – ע"ב

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/MT.Brachot.12.pdf

שיעור יג: כוונה בתפילה

ברכות ל ע"ב – לב ע"א

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/MT.Brachot.13.pdf

שיעור יד: ברכות הנהנין – מקורות ומשמעותם

ברכות לה ע"א – ע"ב

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/MT.Brachot.14.pdf