חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מסכת פסחים

שיעור א: אור לארבעה עשר

פסחים ב ע"א

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/MT.Psachim.1.pdf

שיעור ב: בדיקת חמץ: נקיון הבית, הלשון והנפש

פסחים ג ע"א – ה ע"א; ז ע"ב – ח ע"א

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/MT.Psachim.2.pdf

שיעור ג: סוגיות בדיקה וביטול

פסחים ד ע"א – ע"ב; ו ע"ב; י ע"ב – יא ע"ב

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/MT.Psachim.3.pdf

שיעור ד: ביעור חמץ: בין כילוי להשבתה

פסחים ד ע"ב – ה ע"א/ יב ע"ב; כא ע"ב / כז ע"ב – כח ע"א

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/MT.Psachim.3a.pdf

שיעור ה: איסורי אכילה ואיסורי הנאה

פסחים כא ע"ב – כד ע"ב

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/MT.Psachim.5.pdf

שיעור ו: בל יראה ובל ימצא: בעלות ורשות

פסחים ה ע"ב – ו ע"א; כח ע"א – כט ע"ב; ל ע"ב – לא ע"ב

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/MT.Psachim.6.pdf

שיעור ח: ההבטים השונים של החמץ

שעור מסכם לפרקים א – ב

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/MT.Psachim.8.pdf

שיעור ט: מצות מצוה

פסחים לה ע"א – לו ע"א

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/MT.Psachim.9.pdf

שיעור י: טעמים של מרור

פסחים לט ע"א – ע"ב

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/MT.Psachim.10.pdf

שיעור יא: "חמץ שאינו ברור"

--

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/MT.Psachim.11.pdf