בהעלותך

בנסוע הארון, פשוטו ומדרשו

תשע"ב

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/Behaalotcha.72.Brandes.pdf

רבנים, כהנים ולויים

תשע"ג

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/Behaalotcha.73.Brandes.pdf

תורה מן הענן

תשע"ג

מיכל טיקוצ'ינסקי

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/Behaalotcha.73.Tikochinski.pdf

טלטלות

תשע"ד

מיכל טיקוצ'ינסקי

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/Behaalotcha.74.Tikochinski.pdf

צרו קשר

הרשמו לידיעון שלנו

עיצוב ותכנות  The-Studio    |   צילום Studio Zooz