חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

משפטים

אשר תשים לפניהם

תשע"א

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/Mishpatim.71.Brandes..pdf

"ויאכלו וישתו"

תשע"ב

מיכל טיקוצ'ינסקי

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/Mishpatim.72.Tikochinski.pdf

ויחזו את האלקים ויאכלו וישתו?

תשע"ב

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/Mishpatim.72.Brandes.pdf

ישמח צדיק כי חזה נקם

תשע"ג

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/Mishpatim.73.Brandes.pdf

ודל לא תהדר בריבו

תשע"ג

מיכל טיקוצ'ינסקי

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/Mishpatim.73.Tikochinski.pdf

רציעה כמשל

תשע"ד

מיכל טיקוצ'ינסקי

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/Mishpatim.74.Tikochinski.pdf

שני לוחות הברית

תשע"ד

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2020/02/Mishpatim.74.Brandes.pdf