Search
Close this search box.

אודות בית מורשה

בית מורשה הינו מרכז חינוכי המפתח ומפעיל תוכניות מבוססות ערכים, אתיקה וזהות יהודית להעצמת מנהיגות בישראל ובעולם היהודי, בהשראת אוצרות הרוח והמוסר של תרבות ישראל ומורשתו ומיטב ההישגים של תרבות העולם. הארגון בהובלתו של פרופ' בנימין איש שלום,  פועל משנת 1989 ויש לו כ- 900 בוגרים מתוכניות בתי המדרש, המשולבים בעמדות מפתח בחברה הישראלית. משנת 2,000 החל בית מורשה לפתח ולהפעיל תוכניות להכשרת מנהיגות בחברה האזרחית והכשרת מפקדים בצה"ל ובכוחות הביטחון. למעלה מ- 250,000 מפקדים בדרגות שונות בצה"ל, כבר השתתפו בתוכניות ההכשרה. בית מורשה בשיתוף עם חיל החינוך, הוביל את כתיבת מסמך "ייעוד וייחוד" שהפך לצופן החינוכי של מפקדים בצה"ל עד עצם היום הזה.

לבית מורשה שנים של ניסיון בפיתוח קבוצות משימה רב-גוניות ורב-תרבותיות באמצעות תהליכים מתמירים, ועם השנים פיתח את ה"המודל לקבלת החלטות מונחות ערכים" לפיתוח השידרה הערכית של המנהיג. לפי מודל זה, המנהיג לומד לזהות את ערכיו המרכזיים, להבין את כוח ההשפעה שלו בהובלת תהליכים ערכיים-חינוכיים בקבוצה אותה הוא מנהיג ולשלב את המימד הערכי כרכיב משמעותי בתהליך קבלת ההחלטות שלו ובעת ביצוע המשימה. בעזרת המודל שפיתחנו, המנהיג לומד להניע ערכים לפעולה!