גליון י״ט

תוכן עניינים

מדוע נעדרת אתיקה סביבתית מההגות הציונית הדתית
או: האם התחברה הציונות הדתית לארץ ישראל?
שמואל חן
תרומת ההלכה לאתיקה ציבורית
בררת מין העובר טרום השרשה (PGD) במבט ציבורי, אתי והלכתי
הרב יובל שרלו
הרהורי עבודה זרה
נדב שנרב
האם יש עבודה זרה 'נאורה'?
על היחס לגויים ועל שינויים בהלכה
הרב מיכאל אברהם
"כעובד לעובדא זו"
אל זר ועבודה זרה בהגות החסידית
ציפי קויפמן
שירת שמואל הנגיד בעיני עצמה
הצעה לקריאה בשירת החול של שמואל הנגיד
ראובן טבול
בין ניגון השתיקה לקדושת הדומייה
היחס לכפירה במשנתם של ר' נחמן מברסלב והראי"ה קוק
יונתן בן הראש
חיים וחינוך בעולם של ספק
הרהורים בעקבות ספר שב שמעתתא
הרב יהודה ברנדס
משנת תענית
פנומנולוגיה של ציבור החי בצל הנידוי
יאיר אלדן
"אף אני לכך נכנסתי" – לעולם הזה
אשת רבי חנינא בן דוסא כ'פלונית'
אדמיאל קוסמן
מחיית עמלק והשאלה המוסרית
צו אלוהי, מוסריות ומסורת יהודית תגובה ליצחק קורן (אקדמות יח)
הרב מיכאל הריס
בזכות הדחף המוסרי
תגובה למיכאל הריס
הרב יצחק דב קורן
הפנקסים הנעלמים
על 'קבצים מכתב יד קדשו' (הראי"ה קוק)
אודי אברמוביץ
אימהוּת או מהותנוּת?
על 'תפילת נשים' (עורכת עליזה לביא)
חנה פנחסי

צרו קשר

  • ז’בוטינסקי 44 , ירושלים
    ‎ת.ד. 4559 מיקוד: 9104402
  • 058-5909044
  • 077-3181139
  • studies@bmj.org.il

הרשמו לידיעון שלנו

עיצוב ותכנות  The-Studio    |   צילום Studio Zooz