חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

גליון כ״ז

תוכן עניינים

(מסה)

האתגר: הלכה של חול

יואב שורק

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/27.2.Sorek_.pdf

תמורות במעמד ההלכה ובפסיקתה בעולם החרדי

יוסף יצחק ליפשיץ

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/27.3.Liphshiz.pdf

מוקצה מחמת חסרון כיס כדוגמה

מקזואיסטיקה להמשגה וחזרה

יהודה ברנדס

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/27.4.Brandres.pdf

תהליכים בפסיקת ההלכה הקונסרבטיבית בימינו

דיאנה וילה

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/27.5.Vila_.pdf

הלכה וגמישות הלכתית באסלאם המודרני

מרדכי קידר ונסיה שמר

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/27.6.Kidar_Shemer.pdf

עיון נוסף ב'תורת המלך'

"שכל זר הוא צר ואויב"

אריאל פינקלשטיין

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/27.7.Finkelshtain.pdf

קווי המהדרין - מבט אחר

רחל ווזנר

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/27.8.Vozner.pdf

על הסובלנות וגבולותיה - בין יהדות לדמוקרטיה, בין רשות היחיד לרשות הרבים תגובה לרחל ווזנר

"נתגלתה חומרה חדשה!"

אביעד הכהן

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/27.9.Hachohen.pdf

הרהורים על רוחניות

"אומן, אומן, ראש השנה"

אלון גושן־גוטשטיין

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/27.10.Goshen.pdf

קריאה גדמריאנית במושג התשובה של הראי"ה קוק

חטא מפורש! - מסע התשובה של ה"אני"

אופיר אחימאיר

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/27.11.Achimeir.pdf

ברית אברהם וברית אליהו: שני ממדים בברית המילה

דוד ליברמן

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/27.12.Liberman.pdf

רוחניות ומטא־הלכה בכריכות תכלת בציצית

יעקב נגן

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/27.13.Nagen_.pdf

תגובה למאמרו של דוד הנשקה (אקדמות כו)

אכן התנתקות מן האנושיות

דני סטטמן

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/27.14.Statman.pdf

תשובה לדני סטטמן

על מוסר ועל פסידו־מוסר תשובה לדני סטטמן

דוד הנשקה

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/27.15.Henchke.pdf

תגובה לתגובה

איך להכריע במחלוקת

דני סטטמן

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/27.16.Statman.pdf

על 'החזון איש: הפוסק, המאמין, ומנהיג המהפכה החרדית' (בראון)

החזון וגבולותיו

שלמה טיקוצינסקי

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/27.17.Tikochinsky.pdf

על 'בצל האמונה: דרשות ומאמרים לחג הסוכות' הרב שג"ר, (מבורך, עורך)

קהילתיות ללא מועקה

איתן אברמוביץ

https://bmj.org.il/wp-content/uploads/2019/12/27.18.Avramovich.pdf