Search
Close this search box.

הפורום העירוני של ראשי הדתות

״הפורום העירוני של ראשי הדתות" הינה תוכנית פורצת דרך הפועלת לטיפוח קבוצת משימה עירונית של אנשי דת בכירים בערים מעורבות בישראל למען קידום הסובלנות, לטיפול מניעתי, או להתערבות בעת משבר של אירועים הנובעים ממתחים בין קהילות דתיות בעיר. התוכנית הינה פרי יוזמה של משרד הפנים – האגף לעדות לא יהודיות, בשיתוף עם בית מורשה.

בישראל, נכון להיום, ישנן תשע ערים המוכרות כמעורבות (תל אביב-יפו, ירושלים, רמלה, לוד, חיפה, עכו, מעלות תרשיחא, נצרת עילית, באר שבע) ועוד ערים אשר בהן מגמה גוברת להתיישבות מעורבת.
המתחים בין הקהילות הדתיות מתקיימים כל העת מתחת לפני השטח, אולם בעת משבר הם צפים ועולים אל פני השטח והאקלים העירוני משתנה באחת. בין אם הגורם למשבר הוא בעל אופי ביטחוני, דתי או פוליטי, הדבר מטלטל את תושבי העיר ופוגע בחוסן הקהילתי של העיר ובמקרים קיצוניים אף גובה קורבן בגוף וברכוש. בכדי להתמודד עם אירועי הקיצון, יש לקיים פעילות מונעת לאורך כל השנה.
למנהיגים הדתיים בעיר יש יכולת השפעה מכרעת על האופן בו יתמודדו הקהילות עם המשבר, להשפיע על עוצמת ומשך המשבר, ולעיתים אף על ההשלכות העתידיות שלו.

בשנת 2015 הקים הנשיא ברק אובמה ועדה בנושא מנהיגות בין-דתית (The President’s (Committee On Interfaith Action. בדוח שפרסמה הוודעה נכתב כי מנהיגים בין-דתיים יתמודדו עם אתגרים חדשים לגמרי הנובעים מהשינויים בעולם לצד הצורך להתמודד עם כאבים וטראומות מההיסטוריה. עוד נאמר כי "מנהיגים בין-דתיים הינם דמויות טרנספורמטיביות (מתמירות) אשר ביכולתן לזהות בעיות חברתיות, לגבש חזון המלכד דעות מרכזיות ולהתארגן לקראת שינוי חברתי".

התוכנית, "הפורום העירוני של ראשי הדתות", כוללת 3 פרקים: פרק ההיכרות, פרק החזון ופרק היישום ובהם שזורים סיורים, הרצאות וקבוצות למידה. כמו-כן, במסגרת התוכנית המנהיגים מפתחים יחד יוזמה עירונית מקומית. הנחיית התוכנית נעשית במודל של הנחייה משותפת ("הנחייה בקו")- מנחה מקצועי מטעם בית מורשה יחד עם ראש המחלקה האיסלמית של אגף הקהילות הדתיות הלא-יהודיות במשרד הפנים. אל המנחים מצטרף, על-פי הצורך, מומחה בפיתוח ויישום פרויקטים.

מטרות התוכנית
הקמה של קבוצת משימה בין-דתית של מנהיגים דתיים בעיר מעורבת.
הפיכת הקבוצה למובילה ובעלת השפעה על המרחב העירוני המקדמת טיפול מניעתי באמצעות פיתוח שכנות טובה, שותפות גורל, טוב משותף, כבוד הדדי, אמון ואמונה, הכרות, יוזמה וסובלנות.
הכשרת והעצמת הקבוצה לכוח משימה להתערבות בעת משבר באירועים הנובעים ממתחים בין קהילות דתיות במרחב העירוני.
מתן כלים למנהיגים בין-דתיים לפיתוח קואליציות ויוזמות משותפות במרחב העירוני.

פרוייקט זה מתקיים בעידוד ובתמיכת קרן מתנאל.

כתבה בג'רוזלם פוסט

תמונות מכנס פורום מנהיגי דתות נובמבר 2022

הודעת גינוי לאלימות 24/11/22