חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

סמינר שליחות נגדים

"סמינר שליחות נגדים" הינו תוכנית דו-יומית העוסקת בפיתוח תודעת שליחות ואחריות בקרב נגדים בשירות הקבע בצה"ל. הסדרה פועלת לחיזוק והעצמת זהות הנגד הזוטר כמפקד וכמנהיג בעל יכולת השפעה משמעותית על חייליו במחלקה ועל היחידה כולה ומשמשת ככלי להגברת המוטיבציה להמשך שירותו כמפקד בצבא. הסמינר הינו פרי פיתוח משותף של צה"ל ובית מורשה ובהתאם ליעדים וצרכים שהוגדרו על-ידי הצבא.

תמורות המתחוללות בחברה הישראלית אינן פוסחות על צה"ל, ומקבלות ביטוי גם בזירה הצבאית. יחסי צבא-חברה נתונים בעיצומו של תהליך שינוי ועוברים הגדרה מחדש. שינויים אלו מעוררים שאלות שונות הבאות גם לפתחן של הנגדים המשרתים בצה"ל, ויש להן השלכות ישירות על המוטיבציה לשירות בכלל ועל פיתוח קריירה צבאית בפרט.

הנגד/ת בצה"ל מהווים שידרה פיקודית משפיעה ומשמעותית בהיבט הפרט (החייל) ובהיבט עיצוב האקלים החינוכי-ערכי ביחידה. הנגדים, מושווים באופן תדיר לקצינים. חלקם חווים את תפקידם ואת מיקומם מול החיילים, כבעלי אחריות וסמכות ביצועית בלבד וכמי שתפקידם הוא לשרת את נהלי הצבא ומפקדיו הבכירים. הדבר גורם לא פעם לשחיקה, תפיסה עצמית נמוכה, רה-אקטיביות ביחס לאתגרי הפיקוד וחוסר שייכות אמיתית לארגון הצה"לי.

מאידך, בעיני החיילים, נתפסים הנגדים כדרג בעל סמכות פורמאלית (דרגות), אך עם זאת כסמכות "קרובה" וא-פורמאלית ("אמהית"), אשר יכולה להרגיש ולהבין טוב יותר את צרכיהם. 

מאפייני הסמכות הפורמאלית והא-פורמאלית של הנגדים בצבא, מקנים להם יתרון גדול ויכולת ממשית לחולל שינוי באקלים החינוכי-ערכי ביחידה ויכולת להשפיע על עיצוב האישיות של חייליהם. על-כן, התמרה של היכולות הללו בקרב הנגדים/ות תוביל לטיפוח וחיזוק תודעת השליחות, המוטיבציה לשירות והאחריות למסגרת הצבאית בכלל וליחידת הנגד/ת בפרט.

סמינר שליחות לנגדים מאפשר למשתתפים בו לקחת פסק זמן מעומס משימות היומיום ולקיים התבוננות רפלקטיבית אישית וקבוצתית הן כפרטים אינדיווידואלים והן כנגדים ומפקדים בצה"ל, על ערכי השליחות והאחריות, על ערכי הליבה האישיותיים שהובילו אותם עד כה בחייהם, על חווית השירות הצבאי שלהם, על ההכרה ביכולת ההשפעה שלהם על חייליהם ועל האקלים ביחידתם ועל עתידם המקצועי. 

מטרות:

  • לטפח את תפיסת הפיקוד בקרב הנגד/ת, כסמכות חינוכית-ערכית ("המפקד המחנך"). 
  • לחזק את תודעת השליחות, האחריות והמחויבות להמשך שירות כמפקדים בצבא.  
  • ליצור פלטפורמה קבוצתית משמעותית ומעמיקה העוסקת בערכי "השליחות" ו"האחריות" ובשאלת המשך השירות בצה"ל.
  • הרחבת והעמקת "נקודת המבט" האישית של כל אחד מהמשתתפים אודות עצמו, בחירותיו ותמונת עתידו. 
  • חיזוק הלכידות החברתית בקרב נגדי היחידה.

הנחיית הסמינר נעשית על-ידי נגד בכיר ומנחה מקצועי מטעם בית מורשה.

משך הסמינר: יומיים. לפני כל סמינר תתקיים פגישה מקדימה לצורך הבנת הצרכים הספציפיים של היחידה והתאמת התכנים לאור הגדרת המטרות של מפקד היחידה המזמינה.

קהל יעד: נגדים זוטרים עד בכירים. 10-20 נגדים בכל קבוצה.

היכן: ירושליים/מרחב צפון/מרחב דרום.

מתודולוגיה: סיור חוקר,O.D.T הרצאות ומפגשים עם דמויות מובילות בחברה הישראלית.