חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תרגום ערכים לנורמות

"סדנת תרגום ערכים לנורמות ביחידה המשטרתית" עוסקת בחיבור החשוב בין ערכי משטרת ישראל לנורמות ההתנהגות של שוטרות ושוטרים (קצינים ונגדים בכירים) בתחנות המשטרה השונות במשטרת ישראל. הסדנא מסייעת בגיבוש הבנה והסכמה בקרב המשתתפים, על האופן המעשי והמיטבי בו ניתן ליישם את ערכי המשטרה ביחידה, תוך שימת לב למאפיינים הייחודיים ולסביבה בה פועלים השוטרים. התוכנית הינה פרי פיתוח של בית מורשה בשיתוף עם אגף ההדרכה של מחלקת החינוך במשטרת ישראל.

עמוד השדרה הערכי של שוטרי התחנה משפיע באופן ישיר על אופן ואיכות ביצוע המשימה, לכידות צוות התחנה, אמון האזרחים, חוסן השוטרים והיכולת להתמודד עם מצבים מורכבים. 

ברמה התיאורטית, לכל שוטר יש פנקס ובו רשומים ערכי המשטרה בהיבט הגישה, הייעוד והביצוע של התפקיד – הסדנא ל"תרגום ערכים לנורמות ביחידה המשטרתית", מעבירה את הערכים מהפנקס אל המציאות היומיומית ומבקשת ממפקדי התחנה לבחון מהם הפערים הערכיים בין הרצוי למצוי המתקיימים ביחידה, ולהציע מענים אופרטיבים לצמצום פערים אלו.

הסדנא כוללת ארבע מעגלי למידה:

    1. ידע: הכרת ערכי משטרת ישראל.
    2. הבנה: הבנת החשיבות והמרכזיות של ערכים בהתנהלות המשטרה כארגון בכלל, והשוטר כפרט ומימוש יעדי המשטרה בהתאם לערכיה.
    3. הסכמה והפנמה: אימוץ הערכים כמכווני התנהגות כך שתתקיים מוטיבציה פנימית לקיים את הערכים ביומיום.
    4. יישום: יישום ההתנהגות הלכה למעשה כמכוונת ומושפעת מערכי המשטרה וגיבוש כללי התנהגות (נורמות) אופרטיביים, שעל פיהם יפעלו שוטרי התחנה.

הסדנא הינה חד-יומית ומובלת על-ידי מפקד התחנה ולצידו מנחה מקצועי מטעם בית מורשה. שיטת עבודה זו מחזקת את מעמדו של המפקד ומבטיחה כי הדיון יעסוק בסביבה הערכית והמקצועית הייחודית של התחנה הספציפית ולא בדיון תיאורטי בלבד.

מהניסיון המצטבר, עולה כי יחידה אשר שומרת על רף ערכי גבוה הינה יחידה חזקה ובעלת חוסן גם אל מול משימות ואירועים קשים ולאורך הזמן היא תגיע להישגים ותפוקות גדולות יותר!

אוכלוסיית היעד לסדנא: ספ"כ התחנה (קצינים ונגדים בכירים). 

מיקום הסדנא: במכללות לשוטרים ברחבי הארץ (בית שמש, נעורים ומלמ"ש).