Search
Close this search box.

מסעות הישרדות לבניית חוסן – חוות השומר

מסעות ההישרדות מפקדיי וחיילי חוות השומר ומחווה אלון (פלוגת סער) מחזקים את החוסן האישי, מפתחים תחושת מסוגלות, מקנים מיומנויות תפקודיות המסייעות בהתמודדות עם האתגרים בכניסה למערכת הצבאית ומגדילים את סיכויי ההצלחה בקורסים המקצועיים ואת ההשתלבות המיטבית בשירות הסדיר. המסעות הינם פרי פיתוח משותף של חיל חינוך ובית מורשה, בהתאם ליעדים ולצרכים שהוגדרו על-ידי צה"ל.

תחילת השירות, בצה"ל בכלל והטירונות בפרט, הם אתגר עצום עבור כל מתגייס, אולם עבור מתגייסים חדשים מאוכלוסיות בעלות סיכון נשר גבוה, האתגר הזה גדול שבעתיים. על-מנת להצליח להתמודד עם דרישות של הצבא (לוחות זמנים,קבלת סמכות התנהגות נורמטיבית, סדר ארגון, ציות וכיו"ב) על החיילים לעבור שינוי תודעתי משמעותי וללמוד לאמץ את הדפוסים המקובלים בצבא.

במסעות ההישרדות יוצאים החיילים למסע בן ארבעה ימים, שבמהלכו עליהם להתמודד עם אתגרים פיזיים ומנטאליים. הם חווים מצבים מוקצנים של חוסר וודאות, צועדים בשטח במרחבים לא מוכרים עם כל הציוד שלהם על גבם, ישנים בשטח (כולל לינת בדד), מבשלים בעצמם את האוכל, ובנוסף מתמודדים עם משימות צוותיות ואישיות שונות הניתנות להם במהלך הצעידה. ההתמודדות עם הקשיים של המסע בונה את המסוגלות והחוסן שלהם דרך יצירת חווית הצלחה משמעותיות. עם כל הצלחה של התגברות על קושי במסע, נבנית אצל החייל תחושה, הולכת וגדלה, של מסוגלות ושל מוטיבציה, ויחד עמה גם נבנה החוסן האישי שלו – היה לי קשה אך הצלחתי ואוכל להתמודד ולהצליח גם עם האתגר הבא! 

 

המטרות:

  • לתת כלים וכשירות רלוונטית לשם חיזוק יכולתו של הפרט להתמודד עם אתגרי השירות הצבאי. 
  • להגביר את המוטיבציה לביצוע שירות תקין ומשמעותי על-ידי חיזוק תחושת המסוגלות והאמונה שהם יכולים להצליח ולשרוד את המערכת הצבאית אליה הגיעו.
  • לחזק את החוסן והסוציאליזציה לארגון הצבאי.

 

את מסעות ההישרדות מובילות המפקדות. לכל ארבע-חמש מפקדות יש מלווה צמוד מטעם בית מורשה המלווה ותומך בה בכל רגע נתון של המסע. עבודת המפקדות עם החיילים בתוך מסע ההישרדות הינה אינטנסיטבית ועל-כן, לפני כל מסע מתקיימת הכנה מאוד נרחבת למפקדות, הכוללת יומיים-שלושה של פגישות הכשרה בשטח.

מסעות ההישרדות הינם חלק מהתוכניות הייחודיות בצה"ל לחיילים בסיכון נשירה. אלו הן תוכניות משמעותיות וקריטיות לחיילים/ות בעלי סיכוי נשר גבוה ובעלות השפעה רבה על הן על המשך השירות הצבאי והן על חייהם כאזרחים לאחר סיום השירות. 

משך המסע: 4 ימים.

קהל יעד: מפקדות וחיילי בסיס חוות השומר ומחווה אלון (פלוגת סער).

היכן: מתווה דרומי- אזור שדה בוקר/דימונה, או מתווה צפוני- אזור הר מירון, או מתווה מרכז- הרי ירושלים.

מתודולוגיה: O.D.T. (outdoor training), מסע הליכה רגלי, מעגלי שיח ועיבוד, התמצאות וניווט בשטח.