חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תוכנית לפיתוח מיומנויות להובלת שיח ערכי

כיצד מובילים שיח ערכי בצוות או במחלקה ולמה על המפקד לשלוט במיומנויות הללו? ב”סדנא לפיתוח מיומנויות להובלת שיח ערכי רוכש המפקד כלים ומיומנויות בקידום שיח ערכי, דיאלוגי ופתוח בינו ובין חייליו ועל-ידי כך מגביר את תחושת השותפות בין החיילים, מטמיע ערכים ומשפר את מידת הלכידות ביחידתו. התוכנית הינה פרי פיתוח משותף של צה”ל ובית מורשה, בהתאם ליעדים ולצרכים שהוגדרו על-ידי הצבא.  

“המפקד הוא שצריך להוביל את השיח, ליזום אותו ולקיים אותו, ואל לו להעביר חובה זו למי שאינו נמנה עם סגל הפיקוד הישיר ביחידה.” (הרמטכ”ל באגרת למפקדי צה”ל, 22.08.16)

הנחיית דיון וניהול שיח בקבוצה הן פעולות שכל מפקד בצה”ל מקיים באופן שוטף בהקשרים שונים: דיוני מטה וסגל, קיום שיחות חתך ושיחות תקופתיות עם חייליו על נושאים ערכיים שעולים במהלך הפעילות השוטפת וכיו”ב. אך יש הבדלים בין סוגי דיונים ושיחות שמובילים המפקדים, במיוחד כאשר השיח קשור לנושאים חינוכיים וערכיים יותר, או אז יש נדרש המפקד לנהל שיח פתוח, דיאלוגי ומאפשר. 

אחריותו וחובתו של המפקד לניהול שיח קשורה לעצם היותו “מפקד מחנך”. המושג “המפקד המחנך”, על אף שנראה לרגע כאוקסימרון, בא להדגיש את המצב הייחודי בצה”ל, שבו על המפקדים חלה החובה לחינוך חייליהם. מימוש האחריות החינוכית נעשית על-ידי הטמעת ערכי צה”ל וטיפוח הנורמות הנגזרות ממנו והוא מהווה חלק בלתי נפרד ממשימת הפיקוד, ומתבצע הן במימד הפורמאלי והן הבלתי-פורמאלי. 

השיח הדיאלוגי הוא שיח שונה מהשיח הפיקודי הרגיל שמאופיין בהיררכיה, חד-משמעיות, מסר סגור וחד שלעיתים קבוע מראש, ומכאן האתגר העומד בפני המפקד כאשר הוא נדרש להרחיב את ארגז הכלים הפיקודי ולפתח יכולות שיח שונות. 

השיח הדיאלוגי תורם לעוצמתה ולחוסנה של היחידה הצבאית. זהו שיח אנושי ופתוח, מכבד וערכי בין המפקד לפקודיו, אשר מאפשר למפקד להבין את הפרט, לתת מענה לסוגיות המטרידות אותו ולגייס את המרכיבים הקוגניטיביים והרגשיים של החייל ועל-ידי כך להשפיע על ביצוע מיטבי של המשימה הצבאית. ההנחה היא, כי ביחידה שמתקיים בה שיח פיקודי-ערכי באופן שוטף, הפיקוד יהיה אפקטיבי יותר, יקטן הסיכוי לנתק בין מפקדים לחיילים ולהיווצרות ‘קשר שתיקה’ והמשימות יתבצעו ברמת מוטיבציה גבוהה יותר. השיח הערכי ייצור אווירה של לכידות, שתעצים את תחושת השייכות של סגל המפקדים והחיילים ביחידה.   

מטרות הסדנא:

  • להקנות כלים מעשיים להובלת שיח ערכי בצוות/במחלקה/בפלוגה/ביחידה בקרב מפקדים.
  • לחזק את ההשפעה של המפקד על פקודיו ואת יכולתו לשמור על כשירות ערכית בקרב חייליו.
  • לטייב את איכות הביצוע של המשימות השוטפות.
  • לחזק את דמותו של המפקד כ”מפקד מחנך”.

קהל יעד: מפקדי כיתות / מחלקות / פלוגות / גדודים. 

משך הסדנא: 5-8 שעות. לפני קיום הסדנא תתקיים שיחה לזיהוי ואיתור הצרכים ותיאום הצפיות בין המנחה מטעם בית מורשה ומפקד המסגרת.

היכן: במקום שיוגדר על-ידי היחידה. 

מתודולוגיה: למידה התנסותית, סימולציות.